Na het succesvolle ARIA Award 2009, 2010 en  2011 waarin getalenteerde studenten en young professionals een erkenning hebben  gekregen voor hun inzet en motivatie, gaat ARIA Students voor de vierde keer  ARIA Award uitreiken.
Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de  volgende vier categorieën:

  1. Top studieprestatie: De kandidaat heeft  hoge studieprestaties (richtlijn: gemiddeld 7,5 of hoger). De kandidaat is een  student die in Nederland een HBO of WO onderwijs volgt.
  2. Maatschappelijke betrokkenheid: De  kandidaat is maatschappelijk actief betrokken. De (impact van de) betrokkenheid  dient te worden aangetoond.
  3. Young Professionals: De kandidaat heeft  sinds maximaal drie jaar na het afronden van het hoger onderwijs in Nederland  een duidelijke positie bereikt in de maatschappij.
  4. Kunst: De kandidaat heeft duidelijke  materialen die de betrokkenheid, originaliteit en bevordering van zijn/haar werk  op het gebied van kunst aantonen.

Ben jij iemand die voldoet aan de bovenvermelde  criteria of ken jij iemand die een geschikte kandidaat is voor ARIA Award 2012?  Meld jezelf of degene die jij geschikt acht tot uiterlijk 20 februari  2012 aan. Vermeld in de aanmelding voor welke categorie de aanmelding  bedoeld is en wat de argumenten zijn. De aanmeldingen dienen te worden verstuurd  naar
De winnaars van ARIA Award 2012 zullen net als  voorgaande jaren bekend worden gemaakt tijdens het ARIA Gala. In dit document tref je meer informatie over  de criteria, aanmelding en selectie van de kandidaten. Zijn er vragen met  betrekking tot het ARIA Award 2012, stuur dan gerust een e-mail naar