Geschiedenis
ARIA Students is in 2005 opgericht door een aantal Geneeskunde studenten. Oorspronkelijk was ARIA Students alleen bedoeld voor de Geneeskunde studenten. Door de landelijke interesse van Afghaanse studenten heeft de vereniging zich ontwikkeld tot de grootste Afghaanse studentenvereniging van Nederland. We hebben ons bestaan te danken aan vrijwillige studenten. ARIA Students staat naast KvK ook ingeschreven bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en maakt deel uit van het samenwerkingsverband KASEUR.

KASEUR is een samenwerkingsverband van de multiculturele studentenverenigingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Stichting KASEUR is onze contactpersoon met de EUR.

De Organisatie
ARIA Students kent een dagelijks bestuur van minimaal 3 en maximaal 7 leden. Daarnaast hebben wij 5 commissies, die samen ons doel uitdragen en realiseren.

Op 27 januari 2012 heeft ARIA Students besloten om de organisatorische structuur aan te passen naar een duurzamere vorm. De voormalige ‘Raad van Toezicht’ heeft plaats gemaakt voor Raad van Advies. Dit orgaan vormt onder andere een maatschappelijke link naar een academische achterban. Zij beoordelen en adviseren het bestuur over het behalen van de doelstellingen.

Het doel
We trachten aan de ontwikkeling van (Afghaanse) studenten bij te dragen door het creëren van een centrale spreekbuis voor (Afghaanse) studenten met verschillende studierichtingen. We bereiken dit door het organiseren van periodieke activiteiten . Daarnaast adviseren we onze leden en andere geïnteresseerden bij hun opleiding en verdere carrière in de praktijk door het geven van voorlichtingen. ARIA Students is een goede combinatie van de eerst en tweede generatie studenten en we ondersteunen de bevordering van integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. De studentenvereniging is onafhankelijk en neutraal van aard.

Het logo
Het logo van ARIA Students draagt de drie kleuren van de Afghaanse vlag. De tekens schrijven samen ARIA (آریا) in het Perzische schrift. De vorm heeft zich ontwikkeld van Esculaap.

Commissie van ARIA Students
 • Commissie Kunst en Cultuur

  Bij de commissie Kunst en Cultuur kunnen de commissieleden hun eigen kijk op de Afghaanse kunst en cultuur delen. Aan de hand hiervan ga jij en je mede commissieleden een activiteit vormgeven. Als commissielid heb jij het voor het zeggen! Wat is er mooier dan samen met cultuurgenoten een activiteit te organiseren voor verschillende leeftijdsgroepen, waarbij de Afghaanse kunst en cultuur kan worden geuit en overgedragen.

  Dus ben jij iemand die een unieke eigen kijk en sentiment heeft bij de Afghaanse cultuur? Meld je dan aan voor de commissie Kunst en Cultuur, voor een leuke en leerzame periode!

 • Commissie Wetenschap, Integratie en Voorlichting

  In de WIV-commissie heb jij de mogelijkheid om een evenement te organiseren, waarmee je een bijdrage levert aan de wetenschappelijke ontwikkeling van studenten. Met je mede-commissieleden mag jij bepalen hoe dit evenement eruit moet komen te zien. Wil jij de kans grijpen om dit project in handen te nemen en studenten te mogen inspireren? Dan zoeken wij jou voor onze WIV-commissie!

 • Commissie Award en Amusement

  Hou jij van een uitdaging en wil je een bijdrage leveren om het grootste en meest drukbezochte evenement in juiste banen te leiden? Samen met andere leden zul jij alles tot in de puntjes regelen voor het jaarlijkse ARIA Students Gala. Beginnen de ideeën al binnen te stromen? Dan is de Award en Amusement een commissie iets voor jou!

 • Commissie Sport

  Sport is iets wat mensen met elkaar verbindt. Ben jij sportief aangelegd of hou jij van sport? In de sportcommissie ben jij samen met andere commissieleden verantwoordelijk om een sportevenement te organiseren. Wil jij met een team van commissieleden invulling kunnen geven aan deze dag, zoals jij het voor ogen ziet? Dan is de sportcommissie jou plaats!

 • Hulp zonder Grenzen

  Maatschappelijke betrokkenheid is erg belangrijk. Tijdens het HzG-evenement heb jij de kans om aandacht te vragen voor het doel waar jij en je commissie zich voor in willen zetten. Wil jij iets terug doen voor de maatschappij en heb jij een duidelijke mening over hoe dit zou moeten gebeuren? Meld je dan aan voor onze Hulp zonder Grenzen commissie!

 • Huisregels ARIA Students

  1. Je moet lid zijn van ARIA Students om deel te nemen aan een van de commissies.
  2. Discriminatie, racisme en bedreigingen zijn, in welk vorm dan ook, niet toegestaan.
  3. Respect voor elkaars geloof en gelijkwaardigheid.
  4. Respecteren van privacy. Gegevens van leden mogen zonder toestemming niet openbaar worden gemaakt. Het is verboden discussies via e-mail met andere leden te voeren.
  5. Activiteiten moeten aan de doelstellingen van ARIA Students getoetst kunnen worden of door een meerderheid van stemmen goedgekeurd worden.
  6. Leden zijn verplicht tot geheimhouding over wat hen uit hoofde van hun functie en in verband met de werkzaamheden ter kennis is gekomen. Deze verplichting geldt in principe niet tegenover het bestuur.
  7. Leden die een belangrijke functie binnen ARIA Students bekleden, dienen geen misbruik te maken van hun machtspositie.
  8. Gevoelige informatie die van essentieel belang is voor ARIA Students, dient te worden besproken met het bestuur.
  9. Gedrag in strijd met de huisregels wordt gesanctioneerd en kan tot schorsing leiden.