Over ons

Achtergrond

ARIA Students is in 2005 opgericht door een aantal Geneeskunde studenten. Oorspronkelijk was ARIA Students alleen bedoeld voor de Geneeskunde studenten. Door de landelijke interesse van Afghaanse studenten heeft de vereniging zich ontwikkeld tot de grootste Afghaanse studentenvereniging van Nederland. We hebben ons bestaan te danken aan vrijwillige studenten. ARIA Students kent een dagelijks bestuur van minimaal 3 en maximaal 7 leden. Daarnaast hebben wij 5 commissies, die samen ons doel uitdragen en realiseren.

ARIA Students staat naast KvK ook ingeschreven bij de Erasmus Universiteit Rotterdam en maakt deel uit van het samenwerkingsverband KASEUR. KASEUR is een samenwerkingsverband van de multiculturele studentenverenigingen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Stichting KASEUR is onze contactpersoon met de EUR. 

Op 27 januari 2012 heeft ARIA Students besloten om de organisatorische structuur aan te passen naar een duurzamere vorm. De voormalige ‘Raad van Toezicht’ heeft plaats gemaakt voor Raad van Advies. Dit orgaan vormt onder andere een maatschappelijke link naar een academische achterban. Zij beoordelen en adviseren het bestuur over het behalen van de doelstellingen.

Waarom ARIA Students?

ARIA Students is een goede combinatie van de eerst en tweede generatie studenten en we ondersteunen de bevordering van integratie en participatie in de Nederlandse samenleving. De studentenvereniging is onafhankelijk en neutraal van aard.

Het doel

We trachten aan de ontwikkeling van (Afghaanse) studenten bij te dragen door het creëren van een centrale spreekbuis voor (Afghaanse) studenten met verschillende studierichtingen. We bereiken dit door het organiseren van periodieke activiteiten . Daarnaast adviseren we onze leden en andere geïnteresseerden bij hun opleiding en verdere carrière in de praktijk door het geven van voorlichtingen.

Het logo

Het logo van ARIA Students draagt de drie kleuren van de Afghaanse vlag. De tekens schrijven samen ARIA (آریا) in het Perzische schrift. De vorm heeft zich ontwikkeld van Esculaap.

ARIA Students

Commissies

ARIA Students heeft 5 commissies, die samen met het bestuurd ons doel uitdragen en realiseren met het organiseren van periodieke activiteiten.

Partners

Schuiven naar boven