2011 – 2012

CvB diner Kaseur

De KASEUR- verenigingen organiseren jaarlijks het CVB-diner. Het doel van dit diner is om met het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam, maar ook om andere medewerkers en verenigingen, kennis te laten maken met de KASEUR- verenigingen. Het bijzondere aan dit diner is dat de gerechten worden verzorgd door de verenigingen, een gevarieerde multiculturele keuken dus. Dit jaar vond deze plaats op woensdag 30 mei 2012.  14  KASEUR-verenigingen hebben  deel genomen:  ARIA Students , ASAH, Avi Cenna, Cosmicus, Eurabia, HSFN Rotterdam (aspirant lid KASEUR), IQRA, MashriQ, Mozaik, Passaat, PPI, Sv Manzil (aspirant lid KASEUR). Het programma van de dag begon om 15:30 met een informatieve markt in het L- gebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Op deze dag kregen alle verenigingen de gelegenheid om hun vereniging en de activiteiten, die zij de afgelopen jaar hebben georganiseerd, te presenteren. Daarnaast kregen de bezoekers diverse informatie over de verschillende culturen onder het genot van een drankje en natuurlijk gevarieerd multiculturele muziek. Om 18:30 vond het diner plaats op ‘’De Etage” van het L gebouw. De tafels waren mooi gedekt en de verschillende multiculturele gerechten stonden klaar. Het diner werd geopend door de voorzitter van KASEUR, Germain Fraser, waarbij hij een korte uiteenzetting gaf over de doelstellingen van KASEUR. Vervolgens kregen de voorzitters van de verenigingen de gelegenheid om zichzelf en zijn/haar vereniging te introduceren. Hierna was het heerlijke buffet geopend. Na het diner kreeg iedereen de gelegenheid om te netwerken. Al met al was het een zeer geslaagde avond waarin de samenwerking tussen al deze multiculturele verenigingen centraal stond en we samen als KASEUR zijn gepresenteerd aan het CvB. [fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.396585933711507.80038.166507483386021&type=3]  

Sportdag MayKeiAr 2012

De drie grote Afghaanse organisatoren Mayhan Students, Stichting KEIHAN en ARIA Students zullen na het grote succes van vorig jaar, ook dit jaar een sportdag MayKeiAr organiseren. Hierbij ben jij van harte uitgenodigd om op zaterdag 7 juli om 12:00 uur aanwezig te zijn bij het sportevenement van het jaar. Wederom zal de sportdag plaatsvinden in het sportcentrum Olympus in Utrecht. Om het voor iedereen zo interessant mogelijk te houden, hebben we ervoor gekozen om in een toernooivorm vier verschillende sporten te spelen, namelijk; handbal, zaalvoetbal, volleybal en trefbal. Ben jij sportief ingesteld en wil je de competitie aangaan met andere studenten uit heel Nederland? Of heb je gewoon zin in een gezellige dag en wil je kennis maken met de verschillende organisaties?Meld je dan aan via sportdagmaykeiar2012@gmail.com. Vermeld hierbij je voor en achternaam, je e-mailadres en (indien van toepassing) van welke vereniging je lid bent. Er is ook de mogelijkheid om niet alleen jezelf, maar ook één vriend(in) aan te melden. In dit geval komen jullie (dus voor maximaal twee personen) in hetzelfde team. Kortom Wat: sportdag MayKeiAr 2012 Wanneer: zaterdag 7 juli om 12:00 uur Waar: Sportcentrum Olympus in Utrecht Prijs: € 5,- Let op: Studenten en leden only. Neem dus je studentenkaart mee, want dit is verplicht! AANMELDING VERPLICHT VIA >>> sportdagmaykeiar2012@gmail.com <<< Deadline inschrijvingen: 5 juli Hopelijk zullen wij jou verwelkomen tijdens deze veelbelovende sportdag! Namens de sportcommissies van Mayhan Students, Stichting KEIHAN en ARIA Students Sportcentrum Olympos Uppsalalaan 3 3584 CT UTRECHT Tel: 030 253 4471 Fax: 030 252 2722 E-mail: info@olympos.nl

Aria gaat de ruimte in

“Welcome on board, please fasten your seatbelts, turbulence ahead…”Een avontuurlijke reis in de ruimte samen met de eerste Afghaanse astronaut de heer ing. Abdul Ahad Momand en een ruimtevaartdeskundige mevrouw Rooijen, gepresenteerd door Ahmad Shekib Hamraz en Maryam Atrafi.De commissie ‘Wetenschap, Integratie en Voorlichting’ van Aria Students heeft op 27 april 2012 een informatieve ruimtevaartbijeenkomst georganiseerd. De gehele avond stond in het teken van de ruimte en ruimtevaart. Mensen met enige kennis van ruimtevaart, kregen toen de kans om zijn of haar kennis uit te wisselen met andere bezoekers. Ook de gasten met weinig achtergrondinformatie over de ruimte kregen op die dag de gelegenheid om hun kennis te vergroten en vragen te stellen met betrekking tot de ruimte en/of ruimtevaart. Het programma van de avond bestond uit twee delen, met in het eerste deel de heer ing. Momand aan het woord en in het tweede deel mevrouw Rooijen. In het eerste gedeelte heeft de heer ing. Momand het publiek meegesleept in zijn fascinerende belevenissen in de ruimte. Niet alleen door de bijzondere uiteenzetting van de heer ing. Momand, maar ook door de aankondigingvideo, het beeld- en bandmateriaal wat de heer ing. Momand met zich had meegebracht om zijn avontuurlijke ervaringen in de ruimte in woorden te realiseren.In het tweede deel heeft mevrouw Rooijen, NASA deskundige, de bezoekers een presentatie gegeven met de titel “Op zoek naar het leven buiten de aarde”. Mevrouw Rooijen heeft de ruimtevaart zelfs geëxtrapoleerd naar het leven in andere zonnestelsels. Na een introductie over het heelal, kregen de aanwezigen te horen wat de mogelijkheden zijn betreffende het leven op andere planeten en andere zonnestelsels.Al met al, was het een geslaagde informatieve avond, zowel voor de gastsprekers als voor de aanwezigen van deze fantastische ruimtevaart.

Manifestatie van kleuren

Een avond vol met poëzie, lezing, muziek, hapjes en drank gepresenteerd door Leila Moallemzadeh en Naim Farhoed (voorzitter van ARIA Students). Het eerste literaire bijeenkomst van ARIA Students in 2012 was een groot succes. Meer dan 100 deelnemers genoten van de magische kracht van de poëzie en muziek. Het thema van de avond was manifestatie van verschillende takken van de literatuur die haar wortels in Afghanistan heeft liggen.  Dit jaar heeft de commissie Kunst & Cultuur ervoor gekozen om ook een aantal jonge dichters podium te bieden.

ARIA Award Gala 2012

De  ARIA Award Gala vond plaats op 16 maart 2012, op de Spido te Rotterdam. Deze onvergetelijke avond is naast onze geheugen, ook vastgelegd in beelden. Hieronder vind je een greep van alle programmaonderdelen van de avond.  Veel kijkplezier! Na het succesvolle ARIA Award 2009, 2010 en  2011 waarin getalenteerde studenten en young professionals een erkenning hebben  gekregen voor hun inzet en motivatie, gaat ARIA Students voor de vierde keer  ARIA Award uitreiken.Wij zijn op zoek naar kandidaten voor de  volgende vier categorieën: Top studieprestatie: De kandidaat heeft  hoge studieprestaties (richtlijn: gemiddeld 7,5 of hoger). De kandidaat is een  student die in Nederland een HBO of WO onderwijs volgt. Maatschappelijke betrokkenheid: De  kandidaat is maatschappelijk actief betrokken. De (impact van de) betrokkenheid  dient te worden aangetoond. Young Professionals: De kandidaat heeft  sinds maximaal drie jaar na het afronden van het hoger onderwijs in Nederland  een duidelijke positie bereikt in de maatschappij. Kunst: De kandidaat heeft duidelijke  materialen die de betrokkenheid, originaliteit en bevordering van zijn/haar werk  op het gebied van kunst aantonen.

Karaoke met ARIA Students

Op 30 december 2011 organiseerden we “ Karaoke met ARIA Students”. We waren verrast door de verborgen zangtalenten. Zoals verwacht, werd het een hele gezellige avond, dankzij de inzet en actieve deelnamen van alle gasten. Deze foto’s geven maar slechts momentopnames van de sfeer. [fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.310185999018168.65149.166507483386021&type=3]

Openingsdiner 2011-2012 Rotterdam

Het programma wordt geopend door de voorzitter Naim Farhoed, waarbij hij kort over de doelstellingen van ARIA Students vertelt. Vervolgens stelt het bestuur 2011-2012 van ARIA Students zich voor.Ook wordt het oud bestuur bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. Khoshal Khorami, oud-penningmeester, bedankt namens het vorige bestuur de oud commissieleden met een roos en chocolade. [fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.263635493673219.56385.166507483386021&type=3]

Elk kind heeft recht op een gezin!

Zo versteld als we waren toen we hoorden over de Afghaanse Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA’s), zo tevreden waren we met de opkomst op de zaterdagmiddag op 27 januari. Al vroeg waren we als organisatie, leden van Stichting Keihan en ARIA Students, aanwezig in het kantoorgebouw van Nidos in Utrecht. Samen met Nidos, die deze bijeenkomst mede mogelijk heeft gemaakt, hebben we de verschillende ruimtes klaar gemaakt voor gebruik. Langzamerhand loopt de zaal vol en kan het programma beginnen. Naim Farhoed, voorzitter van ARIA Students opent de middag met een prachtig Afghaanse gedicht, waaruit het belang van een gezin hebben duidelijk naar voren komt. Fatma Wakil gaat verder in het Nederlands en legt uit hoe wij studenten aan dit project begonnen zijn en hoe we verder zullen gaan. Allereerst is Dhr. H. Keivan Rad, regiomanager van Nidos in Haarlem, aan het woord. Hij stelt de organisatie Nidos voor. Hij legt uit dat Nidos een organisatie is dat de voogdij heeft van de AMA’s. Momenteel zijn er 3000 kinderen onder het voogdij van Nidos. De meesten zijn ondergebracht in gezinnen. Toch zijn er AMA’s waarvoor gezinnen hard nodig zijn. Verder stelt hij dat Nidos een onafhankelijke organisatie is. Vervolgens vertelt Dhr. Ouwerkerk over het problematiek van de AMA’s. Hij deelt mee dat na de Somalische AMA’s, de meeste AMA’s uit Afghanistan komen.  De grootste groep AMA’s zijn 16 en 17 jaar. Ze zijn in een essentiële fase van hun leven en daarom vind Nidos het erg belangrijk dat zij deze fase doorbrengen in gezinnen van het eigen cultuur.  Verder legt hij uit wat het procedure is om een AMA in een pleeggezin te plaatsen. Wat belangrijk is om te weten is dat de voogdij ook dan onder Nidos valt. Verder zullen de gezinnen volledige financiële steun krijgen en kunnen ze bij problemen de voogd van Nidos benaderen. Als laatste vertellen Nasrat Kochi (AMA), mevrouw Salary (pleegouder Nasrat) en mevrouw Ans (voogd Nasrat) over hun ervaringen. Mevrouw Salary vind dat we naast de hulp die we in Afghanistan willen bieden ook hier veel kunnen betekenen voor Afghanen. Ze benadrukt hoe belangrijk het is dat de AMA’s in gezinnen opgroeien en dat vooral zij, die veel meegemaakt hebben, veel liefde verdienen. Nasrat is net als de meeste Afghaanse AMA’s ijverig en wil op zijn viertienjarige leeftijd geld sparen voor zijn bruiloft. Later wil hij dokter of ingenieur worden! Na wat lekkers genuttigd te hebben en even bijgekomen te zijn, wordt iedereen verdeeld over vier verschillende ruimtes. In kleinere groepen denkt iedereen mee over het probleem omtrent Afghaanse AMA’s die geen pleeggezinnen kunnen vinden. Wat naar voren komt uit de verschillende gesprekken is dat het voor Afghaanse gezinnen die ook eigen kinderen hebben erg lastig is om een hormonale puber in huis te nemen. Ook vinden ouderen het lastig om een kind van 16 of 17 jaar nog in huis te nemen terwijl je op die leeftijd geen invloed meer hebt op de opvoeding van het kind. Tenslotte weet niet iedereen af van de Afghaanse AMA’s. Als oplossing wordt naar voren gebracht dat dit soort lezingen in meerdere steden en bijv. ook in moskeeën gehouden moeten worden. Daarnaast moet je de AMA’s als eigen kinderen behandelen, zij zullen zich dan ook zo gedragen. Er zijn ouders die ruimte gebrek hebben, maar die bereid zijn om bijvoorbeeld wekelijks bij de AMA’s langs te komen om voor ze te koken en ze de nodige aandacht te geven. Deze punten worden door Nidos meegenomen en zullen uitgewerkt worden. De bijeenkomst wordt afgesloten en versteld van situatie van Afghaanse AMA’s verlaten de bezoekers na het naborrelen de zaal in Utrecht op weg naar een eigen veilig huis. Al met al is het een geslaagde bijeenkomst geweest. Meer Afghanen zijn zich bewust van het problematiek en door hen zal er meer bewustwording onder de Afghanen gecreëerd worden. [fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.310185999018168.65149.166507483386021&type=3]

Karaoke met ARIA Students

Op 30 december 2011 organiseerden we “ Karaoke met ARIA Students”. We waren verrast door de verborgen zangtalenten. Zoals verwacht, werd het een hele gezellige avond, dankzij de inzet en actieve deelnamen van alle gasten. Deze foto’s geven maar slechts momentopnames van de sfeer. [fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.299712376732197.63216.166507483386021&type=3]

Openingsdiner 2011-2012

De tafels zijn gedekt, camera’s zijn gereed,belichting is optimaal en er klinkt een mix van Afghaans,Westerse en Indiaase muziek uit de boxen. Netjes op tijd verschijnen de eerste gasten en langzamerhand loopt het restaurant aan de Maas vol met steeds meer gezelligheid. Het programma wordt geopend door de voorzitter Naim Farhoed, waarbij hij kort over de doelstellingen van ARIA Students vertelt. Vervolgens stelt het bestuur 2011-2012 van ARIA Students zich voor.Ook wordt het oud bestuur bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. Khoshal Khorami, oud-penningmeester, bedankt namens het vorige bestuur de oud commissieleden met een roos en chocolade. Na de maaltijd hebben alle dames en heren genoeg energie om het tegen elkaar op te nemen in een korte algemene kennisquiz, gepresenteerd door Naim Farhoed en Selay Kakar. De tussenstand blijft erg spannend, maar na een laatste beslissende vraag winnen de dames uiteindelijk. De muziek wordt harder gezet en uiteindelijk komen alle voetjes van de vloer. Met grote tevredenheid sluit het nieuwe bestuur het Openingsdiner en wordt het nieuwe ARIA Students jaar geopend! [fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.263635493673219.56385.166507483386021&type=3]

Schuiven naar boven