Verslag Kledingactie 2008

Tussentijds verslag ARIA KLEDINGACTIE 2008

Beste Geïnteresseerde,
Met enige trots willen we jullie vertellen dat Aria (Help Afghanistan commissie) mede dankzij jullie inzet en steun in een korte periode erin geslaagd is om ruim duizend zakken kleding en schoeisel te verzamelen en naar Afghanistan te versturen. De hulpgoederen zullen één dezer dagen aankomen en onder onze hulpbehoevende landgenoten verdeeld worden.
Dankzij de heer Said Omar zal via zijn transportbedrijf (Said Trading & Shipping) alle kleding naar Afghanistan worden getransporteerd en daar onder de bevolking van de provincie Ghowr worden verdeeld (zie contract in de fotogallerij). Te zijner tijd zal via onze website beeldmateriaal van de distributie in Afghanistan beschikbaar worden gesteld.
Deze kledingactie, een van de grootste verzamelacties voor Afghanistan ooit vanuit Nederland, zou nooit tot stand zijn gekomen zonder de hulp van enkele zorgzame en ruimhartige families en individuen, ons dank gaat allereerst naar hen uit. Vooral de heer Nizamie, voorzitter van Afghaanse vereniging Eindhoven, willen we bij deze nogmaals danken voor het mogelijk maken van de actieve samenwerking tussen Aria sv. en Afghaanse vereniging Eindhoven, tijdens deze verzamelactie.
De commissieleden en andere actieve leden hebben, naast hun drukke agenda, zich vrijwillig actief ingezet om deze activiteit ter wille van onze hulpbehoevende landgenoten te laten slagen. Sommige commissieleden zoals Baris, Hares, Khoshal , Ali en Massih hebben letterlijk tot in de late uurtjes in de nacht doorgewerkt om de verzamelde kleding vanaf verschillende verzamelplaatsen naar het transportbedrijf te vervoeren.
De mensen in Ghowr (Chagcharan) zullen jullie allen hiervoor dankbaar zijn.
Wij, Aria studentenvereniging, hechten een grote waarde aan onze doelstelling om de bevolking van Afghanistan vanuit Nederland structureel te ondersteunen. We hopen in de toekomst door te kunnen gaan met soortgelijke acties, alleen kunnen we dit natuurlijk niet zonder jullie hulp realiseren. Ik hoop dat jullie ons in de toekomst net zo enthousiast en actief blijven steunen zodat we samen iets kunnen betekenen voor onze landgenoten in Afghanistan.
Bij voorbaat dank,
Aria studentenvereniging
Help Afghanistan Commissie
N.B. Op dit moment is Help Afghanistan commissie alweer bezig met haar volgende grote activiteit namelijk het structureel helpen van een -in slechte staat verkerende- ziekenhuis in Afghanistan (Ghazni).
Verslag Kledingactie 2008
Schuiven naar boven