Tussen Twee Werelden In 26 april 2011

Tussen-Twee-Werelden-In-2011-13

Op dinsdag 26 april organiseerde de commissie Wetenschap, Integratie en Voorlichting van ARIA Students in samenwerking met D-forum een debat met als titel “Tussen twee werelden in”. D-forum is een initiatief van twee Afghaanse politicologie studenten uit Amsterdam. De avond werd gehouden in de Boothzaal van de universiteit Utrecht voor ongeveer 100 aanwezigen.

De avond werd geopend middels een korte, pakkende inleiding, die tevens de kern van het thema goed illustreerde. Hierna volgde het debat. Aan dit debat, onder leiding van Sahar Jahish, namen 4 pannelleden deel:

1) Belkes Khoja, Cultuur Coach Afghanistan, en werkte als wiskundelerares aan een middelbare school in Kabul.

2) Rika Mohseni, werkzaam als psychologe in opleiding bij AlleKleur Zorg te Amsterdam, met specifieke doelgroep: Afghanen & Iraniërs.3) Sahar Noor, gestudeerd religiewetenschappen en gespecialiseerd in Religie en Cultuur binnen de islam, momenteel aan het promoveren binnen het vakgebied.4) Anisa Dehzad, voorzitter “Roshan Vrouwenvereniging” en werkzaam als maatschappelijk werkster.

Naast deze 4 pannelleden hadden 3 heren uit het publiek zich vooraf als kandidaat voor het debat opgegeven. Het debat werd gevoerd aan de hand van diverse, uiteenlopende stellingen: partnerkeuze, integratie etc. Het publiek stemde voor of tegen de stelling aan de hand van stembriefjes, waarna de pannelleden hun standpunten toelichtten. Wat volgde was een boeiende, informatieve en bij vlagen humoristische gedachtewisseling over zeer relevante en actuele thema’s waar de Afghaanse jeugd in Nederland dagelijks mee te maken heeft. Het publiek werd uitgenodigd vragen te stellen en te reageren op de pannelleden en de andere aanwezigen in de zaal. Halverwege de avond werd er gepauzeerd en na de pauze volgde een korte presentatie van Paulin Muller, onderzoekster bij “Sardes”, een advies- en onderzoeksbureau. Haar presentatie ging over de positie van Afghaanse jongeren in Nederland. Zij heeft in de afgelopen jaren een promotie-onderzoek gedaan bij het Mensenrechteninstituut van de Universiteit Utrecht naar Afghaanse vluchtelingen in Nederland.

Onder dankzegging van ieders aanwezigheid en de pannelleden in het bijzonder, werd de avond afgesloten rond 21:45 uur. Dit was ruim een uur later dan gepland, maar illustreert tevens de grote belangstelling van de aanwezigen voor de avond en nodigt ons beslist uit tot het organiseren van dergelijke debatavonden in de toekomst.

Tussen Twee Werelden In 26 april 2011
Schuiven naar boven