ARIA Openingsdiner 2012

Rotterdam is een magische havenstad met prachtige uitzichten over de Maas, vanuit talloze kades. Op 30 november 2012 liep het restaurant Hu Fusion aan de Wilhelminakade al gauw vol. Voor de zevende keer viert ARIA Students het begin van een bestuursjaar met pracht en praal.
Er is zoveel diversiteit, maar één ding heeft iedereen gemeen. Iedereen ziet er netjes uit. Het is altijd een ware genot om te zien hoe gezellig chaotisch het begin altijd is. Gauw, lopen de voorzitter Hamed Kakar en vicevoorzitter Marina Samadi naar voren en openen de avond met een hartelijke welkomst.
Marina vertelt kort over de geschiedenis en ontwikkeling van ARIA Students en Hamed gaat verder op de positie van de Afghaanse jongeren in de Nederlandse samenleving. Hij vertelt verder hoe ARIA Students zich verhoudt tot andere organisaties.
” Allereerst wil ik graag zeggen dat ik trots ben op onze studenten in Nederland, die de kans hebben genomen om door middel van verenigingen, stichtingen en via sociale media een band met elkaar te creëren. Een band waarin zelf ontplooiing, betrokkenheid en kennis delen centraal staan, in hun academische loopbaan.
Een band waarin onze jongeren uit verschillende disciplines, achtergronden en uit alle hoeken van Nederland allemaal onder een identiteit samen gekomen zijn: de nieuwe generatie Afghanen.”
Vervolgens noemt Hamed een aantal organisaties waarmee ARIA Students met trots samenwerkt. Hij sluit af met een dankwoord. “Tot slot, niet te vergeten, wil ik de allerbelangrijkste generatie belichten, die vandaag hier aanwezig is. De generatie jullie.
Want dankzij de generatie jullie, bestaat ook ARIA Students en al haar activiteiten.”
Het oude bestuur, Hasina Atrafi, Naim Farhoed, Selay Kakar, Fatima Noorzai en Washina Nizak worden op een ludieke manier bedankt en gehuldigd met een oorkonde. Tevens worden de commissieleden van 2011-2012 een voor een naar voren geroepen. Zij krijgen allemaal een lekkere ‘Merci’ als dankbetuiging voor hun inzet in het afgelopen jaar.
Faizah Moallemzadeh,  Sabet Rahro, Faradun Noorzai, Milad Jamsheed en Naim Farhoed houden ook een kort praatje over hun visie en bijdrage binnen het bestuur.
Aan het eind van de openingsspeech maken Marina en Hamed het beleid en de jaarplanning van ARIA Students bekend. Daarnaast wordt de samenstelling van de commissies definitief bekendgemaakt.
Even leek het alsof men geen geduld had voor de zorgvuldige gekozen 4-gangen menu, maar toen het eten opgediend werd, was iedereen stil van de smaakvolle gerechten.
Het interactieve gedeelte van de avond wordt verzorgd door de penningmeester van ARIA Students, Sabet Rahro. Hij presenteert het spelletjes ‘Ik hou van Afghanistan’. Iedereen doet enthousiast mee in twee teams. Hoewel het in de derde ronde spannend wordt, moet uiteindelijk één team met 2 punten verschil de handdoek in de ring gooien.
Het zevende bestuur van ARIA Students is zeer tevreden over de avond en kijkt uit naar meer betrokkenheid van de studenten in haar toekomstige activiteiten.
[fbalbum url=https://www.facebook.com/media/set/?set=a.451886911514742.93544.166507483386021&type=3]

ARIA Openingsdiner 2012
Schuiven naar boven