AfghanistanDag 2012

AfghanistanDag met Naim Farhod, Zia Karimi, Qader Shafiq, Kaihan Popal, Selay Kakar, Mariam Popal

Het Samenwerkingsverband Afghaanse Jongerenorganisaties (SAJO) organiseert in samenwerking met COS Gelderland op 17 november AfghanistanDag 2012. Deze dag wordt ondersteund door Cordaid en Oxfam Novib en zal bestaan uit een inhoudelijk component en een ontmoetingscomponent met vijf workshops die zich enerzijds richten op Afghanistan en internationale samenwerking en anderzijds op participatie van (jonge) Afghanen in Nederland. De volgende vijf thema’s komen aan bod:

 1. Wetenschappelijk onderwijs in Afghanistan (St. KEIHAN)
 2. Duurzaam ondernemerschap: alternatief voor traditionele ontwikkelingshulp (YSEA)
 3. Het essentieel belang van schoon drinkwater (St. Farda)
 4. Het schoolbibliotheekproject: onderwijs voor de Afghaanse kinderen (St. Paymaan)
 5. Afghaanse alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s) in Nederland (ARIA Students)

 
 Doelstellingen AfghanistanDag 2012

 • De betrokken organisaties de kans bieden om een project/activiteit te presenteren aan de hand van een thema, zodat er concrete aanbevelingen komen die moeten leiden tot verbeteringen in het specifieke project;
 • Het stimuleren en activeren van inzet en participatie van Afghaanse jongeren bij zowel verbetering van hun positie in Nederland als aandacht voor Afghanistan;
 • Het betrekken van initiatieven van Afghaanse jongerenorganisaties bij de programma’s van Nederlandse ontwikkelingsorganisaties;
 • Het betrekken van Nederlandse maatschappelijke organisaties bij de ontwikkelingen binnen de Afghaanse gemeenschap in Nederland.

Doelgroep

 • Afghaanse jongerenorganisaties;
 • Nederlandse maatschappelijke (en culturele) organisaties die betrokken zijn bij Afghanistan;
 • Experts op het gebied van de thema’s die centraal staan in de workshops;
 • Algemeen geïnteresseerd publiek.

Organisatie
In het SAJO zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: ARIA Students, Stichting KEIHAN, Mayhan Students, Stichting Paymaan en Young Social Entrepreneurs for Afghanistan (YSEA). Stichting Farda krijgt tijdens deze editie van AfghanistanDag de kans om hun project aan een breed publiek te presenteren.
Programma AfghanistanDag 2012
De dag start met een leuk filmpje over Afghanistan, mede mogelijk gemaakt door Oxfam Novib en Cordaid. Het programma bestaat uit een plenair gedeelte waarbij alle organisaties de verschillende thema’s zullen presenteren, vervolgens worden specifieke thema gerelateerde projecten tijdens de workshops samen met de experts en de inbreng van de deelnemers verder uitgewerkt. Na de workshops zal een plenair debat volgen waaruit concrete aanbevelingen voor de projecten gedaan worden.
Naast de presentaties en workshops en een aantal interessante sprekers is er tevens een informatiemarkt waarbij de aanwezigen bekend kunnen worden met andere projecten van de betrokken organisaties. De dag wordt afgesloten met een leuke act en een gezellige borrel.
Meer informatie & aanmelding
AfghanistanDag 2012 is reeds geweest.

AfghanistanDag 2012
Schuiven naar boven