The Secrets of the Bottled Poetry

Stichting AfghanEC  en de commissie Wetenschap, Integratie en Voorlichting van ARIA Students nodigen u van harte uit om een symposium over alcohol bij te wonen.
“Mey” of Badah is de poëtische benaming van wijn in de Perzische literatuur. Befaamde Perzische dichters gebruiken deze alcoholische drank in hun dichtwerk als symboliek of als metafoor. Onder de meeste Afghanen en in sommige culturen is alcoholconsumptie cultureel en religieus gezien onacceptabel, doch wordt alcohol in bijna alle landen en culturen genuttigd.
Geregeld zijn er discussies aan de gang onder alcohol drinkers en niet-drinkers. Ook worden de voor- en nadelen van alcohol vaak besproken. Maar de vraag is natuurlijk of deze beweringen slechts fabeltjes zijn of is daar een wetenschappelijk bewijs voor? Hoewel er in bijna alle culturen alcohol geconsumeerd wordt, wordt er vrij weinig aandacht geschonken aan de werkelijke effecten van alcohol. Tijdens dit symposium zullen de geheimen van deze poëtische drank worden ontrafeld.
We hebben een zeer boeiend programma met interessante sprekers. Dr. P. Lemmens  (associate professor & klinisch psycholoog aan de Universiteit Maastricht) zal het thema alcohol vanuit verschillende perspectieven belichten. Voornamelijk hoe er door de eeuwen heen alcoholgebruik is geproblematiseerd en aangepakt en welke sociale en maatschappelijke belangen alcohol heeft binnen verschillende culturen.  Controversieel in dit verband zijn de vermeend gunstige effecten van alcohol op de gezondheid, vooral de voordelen op het hart en vaten.
Daarnaast zal Prof.dr. A.B.G Smit (neurobioloog aan de VU) tijdens zijn lezing aandacht schenken aan de invloeden van alcohol op ons brein. Tevens zal hij iets vertellen over de invloeden van alcohol op een zwangere vrouw en haar foetus.
Als afsluitend onderdeel van het symposium zal er een discussie sessie volgen met een aantal stellingen gevolgd door een borrel.
 
Datum                        Vrijdag 17 mei 2013
Locatie                        Faculteit Erasmus MC CO-1, Rotterdam
Tijdstip                       18:00-21:30 uur
Entree                         Gratis (reserveren is verplicht)

The Secrets of the Bottled Poetry
Schuiven naar boven