Home Grown Problem 1 maart 2011

Home-Grown-Problem-2011-4

Op dinsdag 1 maart heeft de commissie Wetenschap, Integratie en Voorlichting van ARIA Students samen met zo’n 70 geïnteresseerden stil gestaan bij de opiumverslaving onder de Afghaanse bevolking, het zogenaamde “Home Grown Problem”. Een toepasselijke naam voor een onderbelicht, maar omvangrijk en treurniswekkend probleem voor Afghanistan en de Afghaanse bevolking.
Tijdens deze avond werd de met diverse prijzen onderscheiden documentaire “Addicted in Afghanistan” van regisseur Jawed Paiman uit 2009 vertoond, waarin de worstelingen van twee verslaafde Afghaanse pubers op de voet worden gevolgd. De film was confronterend maar tekenend voor de dagelijkse realiteit van de ongeveer 1 miljoen opiumverslaafden in Afghanistan. Ondanks verwoede stoppogingen bleken de twee jongens niet in staat van hun verslaving af te komen.
Het tweede deel van deze avondbijeenkomst bestond uit een presentaties van twee gastsprekers. De eerste gastspreker was Tim Goudsmid, een Nederlandse medewerker van de VN die zich bezig heeft gehouden met Afghanistan op het gebied van drugs. Hij vertede over zijn ervaringen in Afghanistan en de problematiek van diverse aard die een vruchtbare aanpak van de drugsproblematiek in de weg staan. De Afghaanse boeren verbouwen opium i.v.m. de grote inkomsten die eraan verbonden zijn. De diverse organisatis in Afghanistan hebben diverse belangen en werkwijzen, hetgeen een doelmatige bestrijding van drugs niet ten goede komt.


De tweede gastspreker was Dr. Romeo Ashruf, werkzaam als verslavingsarts bij Parnassia in Zoetermeer. Hij ging dieper in op de ontstaanswijze van verslaving in het algemeen en opiumverslaving in het bijzonder. In de Afghaanse situatie biedt opium vanwege zijn verdovende werking een mogelijkheid de weerbarstige realiteit van oorlog, armoede, corruptie etc. te ontvluchten. Het is zodoende begrijpelijk! Kortom, als deze factoren niet worden aangepakt, zal er een voedingsbodem blijven bestaan voor opiumgebruik, zeker in een land waar het zo eenvoudig verkrijgbaar is. Opiumverslaving is vooral een geestelijke verslaving, de lichamelijke ongemakken zijn te overwinnen. Terugvalpreventie ontbreekt in de Afghaanse situatie en dat is juist essentieel.
De avond werd afgesloten met een debat over de volgende stelling: opiumteelt is een goede inkomstenbron voor de Afghaanse bevolking en mag niet worden verboden. Aan dit debat namen 6 deelnemers deel, waarbij drie deelnemers voor de stelling waren en drie tegen. De debaters kwamen met verschillende, interssante argumenten om hun standpunten kracht bij te zetten. Het publiek stemde op degene die zij het beste vonden in het debat. Degene met de meeste stemmen was Jawid Dehpoor en hij werd beloond met een mooi cadeau.
Kortom, we kunnen terugblikken op een geslaagde, informatieve avond.

Home Grown Problem 1 maart 2011
Schuiven naar boven