De ARIA Award 2009

Doel Aria Award
De Aria Award is het nieuwe initiatief van Aria Afghan Students Association in Nederland. Aria Award is een nationale motiveringsprijs voor de top presterende studenten binnen een aantal categorieën. Zo een award wordt in Nederland voor het eerst georganiseerd gezien de hoge prestatie van Afghaanse studenten op het gebied van studie, maatschappelijke betrokkenheid en kunst. Tevens verdienen de Young professionals de zekere aandacht. Door middel van Aria Award hoopt Aria studentenvereniging de geschikte kandidaten naar voren te halen en de winnaars met welverdiende prijzen te belonen.
 
Doelgroep
De Aria Award 2009 is geïnitieerd om studenten met bijzondere prestaties de nodige aandacht te geven en te belonen. De bijzonder en top presterende zijn die studenten die zich onderscheiden door hun zeer goede studieprestatie, actieve maatschappelijke betrokkenheid met een duidelijk oog voor zowel Nederland als Afghanistan, activiteiten ter uitoefening en bevordering van kunst in het algemeen en Afghaanse kunst in het bijzonder en als laatst de Young Professionals die op korte tijd een belangrijke positie hebben bereikt. Hieronder de categorieën voor de Aria Award:
 
1. Top studieprestatie
2. Actieve maatschappelijke betrokkenheid
3. Kunst
4. Young Professionals
 
Juryleden
Het team van de juryleden bestaat uit vijf onafhankelijke personen dat door zorgvuldige bestudering van de individuele profielen van de kandidaten en na live presentatie van de kandidaten een oordeel zal maken en de winnaars bekend zal maken. Het team bestaat uit de volgende personages:
Dhr. E. Turabaz, honorair consul van Afghanistan.
Mevr. W. Wenno, Corporate Business Development ECHO Foundation
Mevr. H. Nekhat, dichter
Dhr. J.Barijs, Universitair Hoofd Docent te TU Delft
 
Criteria
De juryleden zullen de onderstaande criteria gebruiken bij het beoordelen van de kandidaten. Hoewel er vier aparte categorieën zijn, maken de studenten met een prestatie in meerdere categorieën uiteraard meer kans.
Naast de criteria per categorie dienen de kandidaten in staat te zijn zich te kunnen presenteren op een nog nader te bepalen darum tussen 17:00 en 21:00 uur. Tevens ziet de kandidaat de waarde van de aanmoedigingsprijs in de vorm van Aria Award en waardeert de nominatie.
 
Criteria categorie Top studieprestatie:
De kandidaat heeft hoge studieprestaties (richtlijn: gemiddeld 7,5 of hoger) en heeft nominaal gestudeerd. De kandidaten zijn studenten die in Nederland een HBO of WO onderwijs volgen en zijn nog niet afgestudeerd. De bijzondere eigenschappen van de kandidaat naast de studieprestaties zullen ook in acht worden genomen door de juryleden tijdens het uitkiezen van de winnaar.
 
Criteria categorie actieve maatschappelijke betrokkenheid:
De kandidaat is maatschappelijk betrokken ten gunste van de samenleving. De impact van de betrokkenheid dient te worden aangetoond. Naast de bijdrage aan de samenleving in Nederland wordt de kandidaat beoordeeld op de betrokkenheid met de ontwikkeling en wederbouw van Afghanistan. Behalve de maatschappelijke betrokkenheid zullen andere bijzondere eigenschappen van de kandidaten ook meewegen bij het beoordelen en het uitkiezen van de winnaar.
 
Criteria categorie kunst:
De kandidaat heeft duidelijke materialen die de betrokkenheid, originaliteit en bevordering van zijn/haar werk op het gebied van kunst aantonen. Het is van belang om de impact of de potentie van de impact van het werk aan te tonen of te motiveren. Afghaanse kunst dient op de voorgrond te staan. Naast de werkzaamheden op het gebied van kunst hebben andere bijzondere eigenschappen van de kandidaat ook een meerwaarde.
 
Criteria categorie Young Professionals:
De kandidaat behoort sinds maximaal twee jaar tot de Young Professionals. Young Professionals zijn degenen die na het afronden van een hoog onderwijs in Nederland een duidelijke positie hebben bereikt in de maatschappij. De positie dient gerelateerd te zijn aan de studie die de kandidaat heeft afgerond. Hoge studieprestaties, maatschappelijke betrokkenheid, bestuurlijke functies en alle andere bijzondere eigenschappen van de kandidaat tellen als pluspunten.
 
Aanmelden
Ben jij iemand die voldoet aan de bovenvermelde criteria of ken jij iemand die een geschikte kandidaat is voor een Aria Award? Meld je zelf of degene die jij geschikt acht uiterlijk 11 maart 2009 inclusief de motivatie en CV aan. Vermeld in de aanmelding voor welke categorie de aanmelding is bedoeld. In de aanmelding dient er duidelijk te worden vermeld dat er wordt voldaan aan de gestelde criteria. De aanmeldingen kunnen worden verstuurd naarariaaward@ariastudents.nl.
 
Procedure
Na de deadline worden de aanmeldingen beoordeeld door de het team van juryleden. Uit het aantal aanmeldingen krijgen de meest geschikte kandidaten een uitnodiging om voor de juryleden een presentatie te houden en zijn/haar aanmelding te motiveren. De kandidaat dient dan alle bewijsmaterialen aan te tonen en voor beoordeling achter te laten. De kandidaten kunnen zich live presenteren op een nog nader te bepalen datum tussen 17:00 en 21:00 uur. De kandidaten ontvangen nader bericht met de locatie en het precieze tijdstip. Na de presentaties zal de tweede ronde van beoordeling plaatsvinden en de winnaars zullen bekend worden. De kandidaten ontvangen een uitnodiging om tijdens het Nieuwjaars Gala van Aria studentenvereniging in april aanwezig te zijn. De winnaars zullen dan bekend worden gemaakt en zullen worden beloond met de welverdiende prijzen.
Prijzen
Naast het prestigieuze trofee wacht alle winnaars een verassing af.
 
 
De ARIA Award 2009
Schuiven naar boven